Bestuur

Het bestuur van OLAH bestaat uit tenminste drie personen en ander lid van het bestuur. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Wat zijn de functies: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Communicatie.

Wie kan bestuurslid worden? Alle leden kunnen zich als kandidaat voor de functies binnen het bestuur melden. Elke functie binnen het bestuur is vrijwilligerswerk.

Tijdens de verkiezingen, de leden stemmen op de kandidaten voor het nieuwe bestuur.

Het bestuur wordt gekozen voor een termijn van een jaar en het kan verlengd worden voor een periode van twee jaar.

Reacties zijn gesloten.