► Vacatures & Elecciones 2018


Vacatures

Commissie nieuw bestuur

Wij zoeken min. 2 niet bestuursleden van OLAH om de verkiezingen op gang te zetten. De taken zijn: inventariseren van kandidaten, zorgen voor een goed, democratische en eerlijk verloop van de verkiezingen. Na de verkiezingen zorgen zij ook voor dat de overdracht goed verloopt en voert de financiële controle uit.

Bestuur

Het bestuur van OLAH bestaat uit minimaal drie mensen waaronder de volgende functies:

Voorzitter

Als voorzitter van OLAH ben jij de vertegenwoordiger van OLAH bij officiële gelegenheden. Je legt contacten met partners en maakt samen met het bestuur een plan voor het culturele seizoen. Je leidt het bestuur, neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. Kortom, een mooie functie waarbij je samenwerkt met veel mensen en je talenkennis in de praktijk brengt.

Secretaris

Als secretaris van OLAH ben jij de schrijver van het bestuur. Je beantwoordt de mails, schrijft brieven, maakt verslagen en notulen. Je maakt de activiteiten van OLAH bekend via de verschillende communicatiekanalen zoals website, nieuwsbrieven (Mailchimp) en Facebook.

Penningmeester

Je beheert ‘el Dinero’ van OLAH. Je houdt bij de kas en beheerd de bankrekeningen. Onder je taken zijn: het verrichten en ontvangen van betalingen, het bestuur informeren over de financiële situatie van OLAH en het financieel jaarverslag maken. Ook bewaak jij de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Extra vacatures aanvulling bestuur

Als extra ondersteuning voor het nieuw bestuur zijn deze vacatures open:

Social Media & Website beheerder

In samenwerking en overleg met het bestuur beheer je de Facebookaccount van OLAH, en zorgt ervoor dat de activiteiten van OLAH worden gepubliceerd zowel op de Facebook pagina als op de website.

Activiteiten coördinator

Coördineert en organiseert samen met het bestuur de activiteiten en commissies van OLAH voor de verschillende activiteiten.

Vertaler

Als extra ondersteuning voor het bestuur, help je teksten te vertalen, corrigeren en mooier maken.